Protektor beltéri falfesték energiamegtakarítás

Vizsgálati jelentés:

 Energiamegtakarítás visszaverődő beltéri festék által

Németország

Kísérlet felépítése: A Thermo Ceram GmbH  magas visszaverő képességű Protektor festéke rendelkezik azzal a képességgel, hogy a fűtés hőátvitelét optimalizálja és ezáltal fűtési költséget takarít meg.  

A beltéri hőnyereség, mint pl. az emberi test, a számítógép és más műszaki készülék hőkisugárzása, akárcsak a világítás optimális kihasználást nyer.

Valamennyi forrásból származó hőt a falak felfogják, azt elosztják és mint sugárzó hőt a helyiségen  belül a testekre visszaverik.

Mégis, ez a magyarázat bizonyítható tapasztalati úton?

Egy kísérletre került sor a beltéri festékréteg általi energiamegtakarítás vizsgálatára.

A GTC irodaépületében 2007.06.01-től 2008.05.30.ig két irodát hasonlítottak össze egymással.

Mindkét iroda szinte teljesen hasonló célra használatos, vagyis azonos belső hasznosítás, azonos nagyság és észak felé néző irány. Így tehát a két iroda összehasonlítható.  

  • A belső hőforrások megközelítőleg ugyanazt a hőteljesítményt adták le.
  • A használat időtartama a jelenlévő személyek részéről közel azonos volt.
  • A fűtési magatartást valamint a használatot a teljes fűtési időtartam alatt összehasonlították és jegyzőkönyvezték. Csak egészen csekély eltéréseket lehetett megfigyelni.

Az irodaépület készbeton elemekből épült.

Az egyik irodában 2007.06.01-n a mennyezet valamint a falak magas visszaverőképességű Protektor beltéri falfestékkel lettek lefestve.

A szomszédos irodát egy jó barkácsáruházi beltéri diszperziós falfestékkel festették le.  

Eredmény:

Egy év elteltével összehasonlították egymással a fűtési teljesítmény kilowatt / óra (kW/h) felhasználását.

A Protektorral festett iroda:

8150,34 kW fűtési teljesítményt igényelt.

A referencia iroda igénye:

13362,36 kW fűtési teljesítmény volt.

A különbség

5212,36 kW/ órára rúgott.

Ez 39%-os energiamegtakarításnak felel meg.  

Értékelés:

Végeredményképpen megállapítható, hogy a Protektor a meglévő fűtési igényt hőtárolás és hősugárzás útján optimalizálta és ez ebben a különleges esetben nem elhanyagolható energiamegtakarításhoz vezetett:

Egy kilowattóra költsége jelenleg 9-től 17 centig terjed.

Ha a fent szemléltetett energiamegtakarítást 10 centtel vesszük figyelembe, akkor az évnek a figyelembe vett időszakában ez mintegy 521,24 Euro megtakarítást jelent. (145.000 Ft)

Ezt az összeget tekintetbe véve a Protektor beruházása már az első években megtérült.

Már magát az abszolút beruházási költségeket (anyagfelhasználás kb. 99,– €, plusz bérköltségek beleértve a járulékokat is kb. 300,– €) (6 óra á 50,– €) felül lehetett múlni.

A kereskedelemben kapható festékkel való relatív összehasonlítás ezt a különbséget még egyértelműbbé teszi, mivel a bérköltségek azonosak.

 

Alapjában véve azt kell figyelembe venni, hogy a festékbevonat nem tud és nem fog hideg levegővel szemben szigetelni. Ezért hát ezt az eredményt nem lehet a hagyományos szigetelési intézkedésekkel összehasonlítani, miután a Protektor hatásmechanizmusa a hő visszaverődését (hősugárzást) célozza és ezért megfelelő hőforrásra is szükség van.

Meg kell azonban jegyezni, hogy ennek a forrásnak az energiaszükséglete csekélyebb mértékben elmaradhat.

Természetesen e helyen hangsúlyozni kell azt, hogy a fent vázolt példát nem lehet és nem szabad általános érvényűként minden épületre és szituációra átvetíteni.

Így az energetikai nyereségek a magas hőszigeteltségű épületeknél csekélyebb mértékben esnek ki, mint az átlagos vagy netán nem kielégítő szigetelésű épületeknél. Elméletileg mégis elképzelhető, hogy az energiamegtakarítás kedvezőtlenebb körülmények között teljesen elmarad.

Ettől függetlenül megállapítható, hogy a Protektor beltérben történő alkalmazásával az energiaköltségek mérsékelhetők.

További intézkedésekkel kombinálva (pl. az épület hőszigetelése, új ablakok és egyebek) a Protektor energiamegtakarításban vállalt viszonylagos részaránya csekélyebb lesz. 

Összességében azonban egy ilyen összeruházás mint megoldási csomag kifizetődő.

Mint fentebb leírtuk, a fűtési teljesítmény csak viszonylagosan hasonlítható össze a mindenkori energiaráfordítással, az energiaátvitellel és a használattal, vagyis a belső hőnyereség mennyiségével.

További pozitív példa az energiatakarékossági potenciálra a Protektor magas visszaverőképességű bevonatrendszere kültéren (homlokzaton), különösen a délebbi országokban.

Itt a hőbevitel az épületbe napsugárzásnál csökken, amely az általában szokásos klímaberendezések csekélyebb energiaszükségletéhez vezethet.

A mi szélességünkben a Protektor különleges rugalmassága megakadályozza azt, hogy gyarapodjanak a homlokzat hajszálrepedései s a behatoló víz időlegesen csökkentse a szigetelési tulajdonságokat.

Német gyártó forgalmazó német, angol nyelvű jelentése:

 

 

Scroll to Top