Protektor elnyelés kibocsájtás diffúzió

 

Közbenső eredmények 2007. január

A festékrendszer kihatásának vizsgálata kültéri falak energetikai és hidrotermikus viselkedésére.

Sugárzástechnikai jellemzők

Az adszorpció fokának megállapítása a DIN EN 410 szabvány szerinti színtartományon belül.

Festék bevonat

Abszorpció foka a [-]

Protektor kültéri

0,15

F2 diszperziós festék

0,20

Protektor beltéri

0,13

Alpinaweiß

0,13

A kibocsátás fokának megállapítása hosszúhullámú színtartományon belül

Festék bevonat

Kibocsátás foka e [-]

Protektor kültéri

0,91

F2 diszperziós festék

0,89

Protektor beltéri

0,90

Alpinaweiß

0,88

Hidrotermikus jellemzők

Vízpára áteresztőképesség meghatározása szabad rétegen.

A festékréteg üveglapra lett felhordva, továbbá előkezelésnek lett alávetve (3 ciklusban egymás után 24 óra nedves, 24 óra száraz levegőn 400C mellett szárított levegővel). Ezután a festékréteg az üveglapról leválasztásra került és mérési célokból üvegcsészékbe került. Csak a Protektor kültéri lehetett az üveglapról leválasztani. A Protektor beltéri a leválasztáshoz túl rideg volt.

* A középérték képzésénél nem lettek figyelembe véve, a vizsgálati próbatestek megrongálódtak.      

 

A vízpára áteresztőképesség megállapítása szubsztrátumon (polietilén üvegkeverék)

A festékréteget 2 munkafázisban ecsettel polietilén üvegkeverékre hordtuk fel(kerek, átmérő 9 cm), és 7 napon keresztül egy klimatizált helyiségben 230C-os hőmérséklet és 50%-os relatív páratartalom mellett szárításra került. A teljes kiszárítás érdekében ebben az időszakban a festékrétegek több órán át a közvetlen napsugárzásnak is ki voltak téve. Végezetül a mintadarabok egy előkezelésnek lettek kitéve (3 ciklusban egymás után 24 óra nedves, 24 óra száraz levegőn 400C mellett szárított levegővel).

A referencia festékek vízpára áteresztőképessége

 

A festékrétek rendszer vízfelvételi együtthatójának megállapítása

Mindkét kültéri bevonatrendszer, a Protektor kültéri és az F2 jelű diszperziós festék (referencia festék) különböző alapfelületre lett felhordva és 7 napon át egy 230C-os és 50% páratartalmú helyiségben került szárításra. A teljes kiszárítás érdekében ebben az időszakban a festékrétegek több órán át a közvetlen napsugárzásnak is ki voltak téve. Végezetül a mintadarabok egy előkezelésnek lettek kitéve (3 ciklusban egymás után 24 óra nedves, 24 óra száraz levegőn 400C mellett szárított levegővel).

 

 

 

Scroll to Top